Nyári tábor – házirend

Házirend és program

A tábor elsősorban a Budatétény SE igazolt játékosai részére van meghirdetve, 14 éves korig. Célja a nyári szünidő tartalmas eltöltésének segítése, közösségformálás, felügyelet mellett.

Napi program, a változtatás jogát fenntartjuk:

8:00                Érkezés

8:30                Reggeli

9:45-11:15     Edzés

12:30              Ebéd

13:30              Szabad program, ügyességi versenyek, ping-pong, lábtenisz, medence, tollas, csocsó…

14:30-16:00  Edzés

16:00              Napi zárás

Mit pakoljak a táskámba:

 • papucs
 • sportszár, váltó zokni
 • fürdőnadrág
 • törölköző
 • váltómez
 • esőkabát
 • sapka
 • kulacs
 • naptej, napolaj

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.

A táborban való részvétel feltétele, a kitöltött, szülői aláírással ellátott jelentkezési lap leadása, valamint ezen házirend elolvasása és tudomásul vétele.

A Táborozók számára tilos:

 • Tilos a tábor területére, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • Tilos a táborban magánál tartani olyan – akár vényre, akár vény nélkül kapható– gyógyszert, amelyről a szülők nem tájékoztatták előre – legkésőbb a táborba érkezéskor – a Táborvezetőket. A Tábornak lehetősége van megtiltani, hogy a Táborozó egyes gyógyszereket magánál tartson (ilyenkor ezeket az irodában tároljuk, szedésük a tábor ideje alatt kizárólag felügyelettel történhet). A táborba történő bejelentkezéskor a gyógyszereket leltározzuk és szülő által aláírásra kerülő átadás-átvételi elismervény kíséretében kerülnek az orvosi szobába. Majd a tábor végén, kijelentkezéskor ismét leltár készül és a szülő aláírással igazolja a visszavételét a gyógyszereknek. A tábornak joga van azokat a gyógyszereket, amelyekről a szülők nem tájékoztatták előre a Táborvezetőket, a táborozótól leltározást követően elvenni és az irodában tárolni a turnus végéig (ezeket a turnus végén a Szülőknek szolgáltatjuk vissza).
 • Tilos az engedéllyel magánál tartott gyógyszert más táborozóval megosztani.
 • Tilos a tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni.
 • Tilos a Táborvezető vagy bármelyik Edző utasítását szándékosan megszegni.
 • Tilos más Táborozókat, vagy az Edzők testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez.
 • Tilos más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • Tilos a táborban olyan ruhadarabokat viselni, amelyen másokra nézve sértő kifejezések szerepelnek vagy jellegükből adódóan gyermektáborba nem valók. Ékszerviselés, óraviselés sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos.

A Táborozó köteles:

A táborba érkezés legkésőbbi időpontja 8:30.

Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges (fertőző betegségben nem szenved) és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.

A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.

A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi Tanítónak, illetve felnőttnek.

Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét.

Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A táborhelyszínben okozott károk értékének meghatározásában a Budatétény SE házirendje az irányadó.

Ügyelni a tábor területének (öltözők, közös helyiségek, pályák) tisztaságára.

A Budatétény SE sportpálya – mint tábor helyszínéül szolgáló létesítmény – Házirendjében, valamint tűzvédelmi szabályzatában található előírások betartására.

Értékek felügyelete:

A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett, azonban a Táborszervezők felelősséget ezekért a tárgyakért nem vállalnak.

A Házirend megsértése:

A szervezők fenntartják a lehetőségét annak, hogy a Házirend megsértése, másokat bántó illetve önmagára vagy másokra nézve veszélyt jelentő magatartás esetén, vagy amennyiben úgy ítélik meg, hogy fegyelmezési célból szükséges, ideiglenesen megtiltsák, hogy a táborozó részt vegyen egy-egy adott foglalkozáson vagy programon.

A Házirend rendszeres – vagy akár egyszeri súlyos – megsértése esetén a táborozót a táborozásból a táborszervezők kizárhatják és hazaküldhetik. Ez esetben a táborozó hazautazásáról a szülőknek kell gondoskodnia.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy rossz magaviselet esetén a jövőben megtagadják a táborozó újbóli fogadását a táborban.